Conlon Nancarrow – Piano studies

Conlon Nancarrow – Piano studies

English

Conlon Nancarrows Piano Studies orkestrert for kirkeorgel og elektronikk. Med improvisasjoner som utforsker beslektet estetikk gjennom dataprogram for algoritmisk improvisasjon.
Video innspilt i Nidarosdomen 31 oktober 2019

  • Øyvind Brandtsegg: Orkestrering av Piano Studies. Dataprogram for improvisasjon. Marimba Lumina
  • Petra Bjørkhaug: Orgel
  • Jan Tro: Mentor og initiator av prosjektet i 2012
  • Nils Henrik Aasheim: Re-initiator (2019) og inspirasjon.
  • Thomas Henriksen: Lydinnspilling
  • Camtimul productions: Video innspilling og redigering.
  • Mikset av Øyvind Brandtsegg og Thomas Henriksen.
  • Ekstra videoredigering av Øyvind Brandtsegg.

Conlon Nancarrow (1912– 1997) er kjent for sine Studies for Player Piano. De intrikate komposisjonene overskred ofte de fysiske begrensningene en menneskelig utøver har. Han kodet musikken på pianoruller, og den ble på denne måten framført av de mekaniske instrumentene som var tilgjengelig i samtiden. De jazz-inspirerte, hypnotiske komposisjonene var ofte basert på algoritmer og komplekse matematiske forhold. Disse teknikkene påvirket både melodikk, harmonikk, rytmikk og tempoforhold. Likevel:

«My essential concern, whether you can analyze it or not, is emotional; there’s an impact that I try to achieve by these means.» (Conlon Nancarrow)

I dette prosjektet er Nancarrow’s Piano Studies orkestrert Øyvind Brandtsegg, for kirkeorgel, Disklaver og elektronikk. Arbeidet med Nancarrows komposisjoner har også ført til en videre utforsking av improvisasjon med disse mekaniske instrumentene i kombinasjon med Brandtseggs dataprogrammer for improvisasjon. Her kobles den menneskelige improviserte framføringen til en algoritmisk behandling som skaper muligheten for et samspill mellom menneske og maskin, algoritmer og intuisjon.

Ettersom hvert orgel er unikt, er også orkestreringen nødvendigvis unik for hvert instrument. To konserter med dette materialet (i Stavanger Konserthus og i Nidarosdomen) viser hvor forskjellig musikken ble formet for å utnytte mulighetene og begrensningene på hvert sted. Nancarrows musikk krever et ekstraordinært nivå av artikulasjon, på grunn av de komplekse rytmiske forløp og høye tempi. Noen ganger var det behov for en justering av individuell forsinkelse for hver tone, på grunn av individuelle forskjeller mellom orgelpiper. Den fysiske plasseringen av hver orgelpipe spiller også inn. Lydens hastighet er relativt lav, og en avstand på 10 meter mellom orgelpiper (som ikke er uvanlig) kan gi en tidsforskjell på 30 millisekunder. Kompensering for slike tidsforskjeller har vært nødvendig for å oppnå rytmisk artikulasjon og synkronisering mellom de ulike stemmene i komposisjonene.

Algoritmer og automasjon er allestedsnærværende i vårt moderne samfunn, og Nancarrows komposisjoner gir oss et interessant perspektiv på automasjon og mekanisering i en estetisk kontekst. Orkestreringen og framføringen av denne musikken viser også tydelig behovet for manuelt arbeid med implementasjon og tilpasning for å gjøre algoritmene meningsbærende for mellommenneskelig kommunikasjon.

Sitater om Nancarrow:

«The stuff is fantastic… You’ve got to hear it. It’ll kill you.» (Frank Zappa)

«Conlon’s music has such an outrageous, original character that it is literally shocking. It confronts you.» (John Cage)