Morgendagens kulturdag – på kryss og tvers av skoleslag.

Forfatter: Elisabeth Nygård-Pearson
Publisert 22.12.2022

Høsten 2019 startet vi med prosjektet Kulturdag i grunnskolene i Trondheim. Kulturdag er et bærekraftig og utviklende samarbeid mellom kulturskole og grunnskole i Trondheim hvor målet er å styrke kvaliteten i praktisk-estetiske fag i grunnskolen. Intensjonen med kulturdag er at den skal være i tillegg til den undervisningen i kunstfag som allerede foregår ukentlig i grunnskolen, noe som gjør den unik nasjonalt. Det er også et mål for oss at enda flere av skolebarna skal få et kulturskoletilbud etter skoletid. Et større fokus på kunst og kultur i skolen fører til at flere elever interesserer seg for det på fritiden også. I dag har vi 17 skoler og 2 barnehager med kulturdag i Trondheim Kommune og det er stadig i vekst.

Trondheim kulturskole inviterte til ny fagdag i Olavskvartalet 2. desember 2022. En slik fagdag samler et nettverk av lærere for faglig og pedagogisk påfyll og det skapes bånd mellom kunst og kulturfagslærere gjennom praktisk arbeid i fellesskap, og gjennom dialoger og deling av erfaringer i pauser.

Intensjonen med slike nettverkssamlinger er at både samarbeidet blir tettere og innholdet i selve undervisningen blir bedre på sikt. I etterkant følger vi opp med utsendelse av materialet og evalueringsskjema som vil kunne dokumentere verdien og relevansen av en slik samling, i tillegg til å gi gode innspill for videre utvikling.

Vi inviterte kulturskole- og grunnskolepedagoger, samt rektorer og avdelingsledere fra grunnskolene med kulturdag. I tillegg inviterte vi studenter fra lærerutdanningen ved ILU og IMU både på bachelor og masternivå.

Det er kjent praksis at studenter fra institutt for musikk vil søke jobber innen kulturskolens instrumentalundervisning. Det som derimot er nytt i deres studie siden 2021 er faget allmenndidaktikk i musikk, med vekt på undervisning av barn- og mellomtrinn, hvor forfatter er faglærer. For å tilrettelegge for best mulig og relevant praksis i høst samarbeidet vi med praksiskoordinator, kulturdagslærere og avdelingsledere ved grunnskoler med kulturdag slik at studentene fikk gjennomføre praksisen der.

Også grunnskolelærere som utdannes i vår tid vil med stor sannsynlighet møte et arbeidsmarked der hvor samarbeidet mellom grunnskole og kulturskole blir en del av deres praksis. Dette gjelder både innenfor musikk, kunst og håndverk og andre praktisk-estetiske fag.

I høst har det vært viktig for oss som koordinerer kulturdag å ha tett dialog med studenter som kan bli ‘morgendagens’ kulturdagslærere, både med ansettelse i kulturskolen og grunnskolen eller en fot i begge.

Foredragsholder ved skjerm snakker til gruppe som sitter i ring.
Fra et seminar tidligere i høst om kulturdag, ledet av Elisabeth Nygård-Pearson og Iver Dragset ved Institutt for musikk.

Det var en opplagt gjeng med masterstudenter fra ILU som fikk det ærefulle oppdraget å åpne fagdagen med sin dønn’ ærlige’ og nådeløse mini musikal om det å være nyutdannet lærer. Det var tydelig at enkelte i salen kjente seg igjen og kanskje også dro ‘kjensel’ på de parodierte veteranene med kaffekopp og cardigan.

Etter en herlig oppstart med sang, musikk, dans og drama ønsket rektor Vegar Snøfugl velkommen til fagdag og ga ordet til avdelingsleder Iver Dragset som informerte om programmet for dagen. Vi hadde fire stasjoner ledet av våre kreative og svært dyktige lærere Ingrid Eggen, Johanne Bjørkhaug, Majken Wærdahl, Merete Jentoft Sirnes, Rune Folgerø og Håvard Sterten.

Mennesker som jobber med sanglek i grupper på tre og tre.
Ingrid og Johanne ledet en kor stasjon med fokus på sanglek, joik og solfege.
Folk jobber med akvarellmaling rundt et bord i et klasserom.
Rune hadde akvarellmaling og tegning i sin stasjon.
Folk sitter i ring og spiller på djember.
Håvard ledet en stomp og trommesirkel.
Folk danser to og to i en ring.
Majken og Merete viste oss snarveier inn til relasjonsbygging gjennom drama- og dansepedagogiske praksiser.

På bakgrunn av tilbakemeldingen fra sist fagdag var det viktig for oss at samtlige disipliner innen kunstfag ble representert og at deltakerne skulle delta på alle. Tanken bak dette var også at lærerne fikk erfare hvordan helheten av en kulturdag er for eleven i grunnskolen. Det å ta for seg elevperspektivet i kulturdag er tematikk Solveig Rivenes Lone forsker på i sitt doktorgradsprosjekt. Solveig er stipendiat i UniKuP (Universitetskulturskoleprosjeket) og deltok på fagdagen for å få innsikt i kulturdag både med et metodisk og pedagogisk blikk, men også hvordan den gjennomføres og oppleves fra et deltakende perspektiv.

Som deltaker på fagdagen, fikk jeg på mange måter erfart hvordan det er å være elev i kulturdag. Vi fikk utdelt et kort fra en kortstokk, hvor sorten på kortet bestemte hvilken gruppe vi tilhørte. Mange av oss kjente ikke hverandre, så fagdagen ble også en erfaring om hvordan kunst og kultur-fag er viktig i relasjonsbygging i skolen. Med mingling og småsnakk i pauser, lunsj og forflytninger mellom workshoper, ble vi bedre og bedre kjent utover dagen – og dermed også tryggere på hverandre.

I løpet av dagen skulle vi innom fire workshops, og første workshop med min gruppe gikk til akvarellmaling og tegning med Rune. Her fikk vi tildelt et blankt ark med en instruks om å «utforske fargekombinasjoner», og selv følte jeg på usikkerheten som ofte kan komme når man får en så åpen oppgave. Vi fikk videre ulike instrukser, og endte med å lage ulike figurer basert på kruseduller vi hadde malt.

Videre bar det avgårde til Håvard med stomp og trommesirkel. Her lærte vi et utvalg av rytmer, og delte oss også inn i grupper og spilte rytmer mot hverandre. Vi fikk dermed erfart at hver deltaker er like viktig for å få et helhetlig resultat, selv om man kanskje kan føle seg mer eller mindre kompetent enn andre. Etter en sosial og koselig julelunsj, stod dans og drama med Merete og Majken på planen. Der hadde vi først et par dramaleker, før vi lærte å danse en seksmannsril. Siste workshop for dagen var sanglek, joik og solfege med Ingrid og Johanne. Her fikk vi et variert opplegg hvor vi lærte hvordan vi kan bruke sang, stemme og bevegelser på ulike måter for å utfolde oss i musikalske samvær.

I løpet av dagen fikk vi altså kjenne på kroppen hvordan det er å være elev i skolen og i kulturdag. Vi fikk kjenne følelser som: det å bli litt flau over svette håndflater før vi skal danse sammen, det å øve seg på hva man skal si før det er min tur i navneleken, det å være litt nervøs før det er min tur til å spille en rytme i trommesirkelen, det å føle at alle andre er mer kreativ og flinkere til å tegne, og det å bli litt flau over egen stemme under sanglek. Likevel ble disse følelsene mindre og mindre viktige utover dagen etter hvert som vi ble kjent som gruppe. Det var en artig og lærerik dag hvor jeg på noen workshoper fikk uttrykke meg på måter jeg sjelden gjør, og jeg ble kjent med de andre lærerne på en helt annen måte enn hvis vi bare hadde kommunisert via det verbale språket.

Etter siste rullering samlet vi gjengen i kammersalen hvor vi hadde startet dagen med kaffekopp og håndhilsninger på kryss og tvers i foajeen. Det var tydelig at stemningen var betraktelig lettet da gjengene returnerte tett i tett med smil om munnen og praten gående seg i mellom. Da var det helt perfekt at skuespiller og forfatter Marianne Meløy avsluttet dagen med et av sine herlige kåseri om kulturens rolle og verdi i dagens samfunn. Hun påpekte også at vi lever i en dirrende tid og at det å slippe hverandre inn i et ikke-dømmende rom der vi ikke konkurrerer men ventilerer er signifikant for psykisk helse. ‘Bruk musikk. dans, drama og kunst som beredskap’ er hennes oppfordring til lærerne. Også avslutter hun med å si ‘dere gjør verdens viktigste jobb’.

Profilbilde Elisabeth Nygård-Pearson
Elisabeth Nygård-Pearson