Kunstnerisk virksomhet ved Institutt for musikk

De kunstnerisk ansatte ved NTNU Institutt for musikk har en stor og mangfoldig kunstnerisk virksomhet, og på denne bloggen kan du få et innblikk i noe av dette arbeidet.  Vitenskapelig produksjon ved instituttet finnes på IMUs webside: https://www.ntnu.no/musikk/publikasjoner

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet var et eget prosjekt i 2017 og 2018, og vi var da så heldige å kunne engasjere to vitenskapelige assistenter, Martin Kristoffersen og Ola Lorentzen Rød. De står bak mange av produksjonene i lista. 

Dokumentasjonsteam 2017-2018
Ola Lorentzen Rød 
Tlf: 45791718
Martin Mikael Kristoffersen
Tlf: 92816934