Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Morgendagens kulturdag – på kryss og tvers av skoleslag.

Forfatter: Elisabeth Nygård-PearsonPublisert 22.12.2022 Høsten 2019 startet vi med prosjektet Kulturdag i grunnskolene i Trondheim. Kulturdag er et bærekraftig og utviklende samarbeid mellom kulturskole og grunnskole i Trondheim hvor målet er å styrke kvaliteten i praktisk-estetiske fag i grunnskolen. Intensjonen med kulturdag er at den skal være i tillegg til den undervisningen i kunstfag som […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Kulturdag og imitasjonslæring i musikk

Aktivitet i forskningsgruppa Kulturskole-Grunnskole-Samarbeid (KGS) Forfatter: Bjørn-Terje BandlienPublisert 16.9.2022 Torsdag 08. september møttes 15 deltakere i KGS til gruppas fjerde samling siden oppstarten våren 2022. Det kribler og yrer av faglig aktivitet i gruppa, og endelig kunne vi sammen dykke dypere ned i noen konkrete og pågående delprosjekter knyttet til UniKuPs arbeidspakke 1. I løpet […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Det gode samarbeidet – kulturskole og grunnskole

En nettverkssamling for felles kompetanseheving og profesjonsforståelse Forfatter: Elisabeth Nygård-PearsonPublisert 8.9.2022 Trondheim kulturskole inviterte kulturskole- og grunnskolepedagoger, samt rektorer og avdelingsledere som er involverte i kulturdag til fagdag på Clarion hotel 10. juni 2022. Vi hadde også med oss forskere fra UNIKUP prosjektet som er interesserte i hvordan dette samarbeidet fungerer og hvordan det er […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Fagboka vår er på veg:

INSTRUMENTALOPPLÆRINGEN GJENNOM UTDANNINGSLØPET Av: Wenche Waagen, dosent i musikkdidaktikk, Institutt for musikk En gruppe musikere/musikkpedagoger fra Trondheim kulturskole og Institutt for musikk er i gang med en fagbok som vi anser som en nødvendig beredskap for musikerstudenter og musikkpedagogstudenter i årene framover. Skal musikere få et godt arbeidsliv, må opplæringen ha både arbeidslivsrelevans og fritidsrelevans. […]

Kategorier
Kva er ein norsk komponist

Tre komponistar om “den norske komponisten” og alt som høyrer med

Ein panelsamtale på Dokkhuset Av Solveig Rivenes Lone og Solveig Rønning Sidan oppstarten av “Kva er ein norsk komponist?” hausten 2021 har prosjektet vore innom fleire ulike tema og har gjeve både nyetablerte og godt etablerte komponistar plass til å fortelje om sine erfaringar. Det har mellom anna dreia seg om korleis det er å […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Pianodialoger i Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Knut Erik Jensen, universitetslektor Institutt for musikk og kulturskolelærer i Trondheim og Selbu Ideen startet med en erkjennelse av at så å si ingen pianoelever fra Trondheim Kulturskole søker seg videre til høyere utdanning, og ingen fra regionen er kvalifisert til å være med i Det Nasjonale Klavertiltaket gjennom Senter for Talentutvikling. Erfaringene fra Klavertiltaket […]