Olivier Messiaen: Quatour pour la Fin du Temps

Olivier Messiaen: Quatour pour la Fin du Temps

Olivier Messiaen: Quatour pour la Fin du Temps (Kvartett til tidenes ende)

28. mars hadde vårt institutt planlagt en NTNU Forskningskonsert på Dokkhuset, hvor Messiaens Kvartett til tidenes ende skulle fremføres. Dessverre ble denne avlyst i kjølvannet av koronapandemien. Dette stoppet ikke musikernes sterke ønske om å få formidlet denne betydningsfulle musikken, og ved hjelp av studioingeniør Thomas Henriksen har de nå fått spilt inn de tre satsene som kun er solo- eller duettsatser.

Kvartetten ble skrevet mens Messiaen satt i fangenskap i leiren Stalag VIII A ved Görlitz i Silesia under andre verdenskrig, og den ble urfremført av ham selv og tre medfanger 15. januar 1941 – utendørs i kulden foran medfanger og voktere, på instrumenter som vi kan forestille oss var av en helt annen kvalitet enn det våre kollegaer har tilgang på i dag.

Forordet i filmen er fra Johannes’ Åpenbaring 10, 1-2, 5-7 – en bibeltekst som inspirerte Messiaen til å skrive dette verket. Du får høre sats 5, 3 og 8, og forordene til satsene er Messiaens egne.

Vi håper å kunne komme tilbake med hele dette unike verket i konsertform til høsten. Inntil da; god fornøyelse!

Rik De Geyter, klarinett
Daniel Turcina, fiolin
Øyvind Gimse, cello
Mona Spigseth, klaver

Thomas Henriksen, lyd og bildeopptak, redigering