Det gode samarbeidet – kulturskole og grunnskole

En nettverkssamling for felles kompetanseheving og profesjonsforståelse

Forfatter: Elisabeth Nygård-Pearson
Publisert 8.9.2022

Trondheim kulturskole inviterte kulturskole- og grunnskolepedagoger, samt rektorer og avdelingsledere som er involverte i kulturdag til fagdag på Clarion hotel 10. juni 2022. Vi hadde også med oss forskere fra UNIKUP prosjektet som er interesserte i hvordan dette samarbeidet fungerer og hvordan det er i utvikling. Der ble det holdt flere presentasjoner, samt to praktiske workshops. Hensikten for denne fagdagen var å samle lærere på tvers av de to skoleslagene, dele erfaringer og jobbe praktisk med kunstfagsundervisning. Vi hadde også en ambisjon om å inspirere lærere og gi faglig og pedagogisk påfyll som kan ha overføringsverdi for deres arbeid med kulturdag.

Foredragsholder snakker til forsamlingen

Etter en felles musikalsk oppstart med undertegnede ønsket rektor Vegar Snøfugl velkommen til samling. Deretter informerte avd. leder Iver Dragset og kulturskolelærer og stipendiat Ingrid Fostad om kulturdag og hva tanken og visjonen er for dette konseptet. Kulturdag er et bærekraftig og utviklende samarbeid mellom kulturskole og grunnskole i Trondheim hvor målet er å styrke kvaliteten av praktisk-estetiske fag i grunnskolen.

Video om kulturdag i Trondheim

Foredragsholder taler til forsamlingen

Noe av det essensielle med kulturdag er selve samarbeidet mellom de to skoleslagene, og det var nettopp dette Kathinka Hveem Johannessen tok for seg i det neste foredraget. Kathinka har en kombinert stilling mellom NTNU og Huseby barneskole og samarbeider tett med kulturskolelærere i kulturdag.

I dette foredraget presenterte hun ulike syn og innfallsvinkler til klasseledelse og relasjonsbygging i tillegg til metarefleksjoner om det å være likeverdige samarbeidspartnere. Deltakerne fikk også gruppeoppgaver hvor de delte egne erfaringer og refleksjoner fra det å jobbe i kulturdag.

Forsamlingen driver med fysisk gruppearbeid i par.

Etter en fin og informativ morgen med både teoretiske perspektiver og gode dialoger blant deltakerne var det klart for våre to parallelle workshops. Kulturskoleansatt Troels Vestergaard Jensen ledet en energisk og spennende workshop med fokus på musikk og bevegelse.

Her fikk deltakerne utfolde seg fysisk til ulike typer musikk og settinger og det ble mye latter og visuelle uttrykk.

En gruppe mennesker sitter i ring og snakker sammen.

Parallelt gikk workshopen ‘lek og læring, ledet av undertegnede hvor deltakerne fikk mulighet til å oppleve en variert og aktiv ‘musikktime’ med rytmelek, sang og bevegelse og en praktisk tilnærming til musikkteori. Disse aktivitetene har som formål å engasjere å ‘treffe’ alle elevene i et trygt og inkluderende læringsmiljø og de har i tillegg tverrfaglige linker til fag som gjerne får mest fokus i grunnskolen, nemlig språk og matematikk. Selv om deltakerne ble tatt ut av komfortsonen fikk vi tilbakemelding om at ‘det føltes trygt’ og samtidig fikk de ‘kjent litt på hvordan elevene har det i de forskjellige klasserommene’. Å være en rollemodell gjennom aktiv deltakelse kan være en viktig del av å bygge relasjon til elevene.

I etterkant av fagdagen fikk deltakerne mulighet til gi tilbakemelding via et nettskjema. Skjemaet var anonymt og vi ønsket tilbakemelding på hvordan de opplevde dagen og hvordan vi kan styrke kvaliteten på fremtidige nettverkssamlinger og ikke minst for at kulturdag og samarbeidet skal bli enda bedre. Det var stor stas å lese gjennom svarene og det kom tydelig fram at dette var svært relevant, meningsfullt og ikke minst gøy, samtidig fikk vi gode innspill og ideer for videre utvikling.

Det som også kom fram var at deltakerne fikk en utvidet forståelse om hva kulturdag handler om, nettopp det å heve egen og hverandres kompetanse og det å utvikle en felles forståelse for lærerprofesjonen i et godt samarbeid. Vi ser allerede fram til neste samling.

Profilbilde av Elisabeth Nygård-Pearson
Elisabeth Nygård-Pearson