Tone Åse – «Det kunne vært deg»

Tone Åse – «Det kunne vært deg»

Hør Tone Åse (førsteamanuensis, NTNU) fremføre sitt stykke «Det kunne vært deg» som kombinerer stemme, live elektronikk og improvisasjon. 

1 1

Tone Åse arbeider med improvisasjon, stemme og live elektronikk. Hun er opptatt av overgangene mellom språklyd, mening, det konkrete og det abstrakte i lyden. Denne solosekvensen er en del av forberedelsene til opptreden på festivalen Other Minds, San Fransisco i april 2018, som hadde «sound poetry» som hovedfokus. Åse fokuserte i sitt kunstneriske doktorgradsarbeid på hvordan bruken av live elektronikk kunne utvide den improviserende vokalistens mulige roller i improvisasjonsmusikk (http://www.toneaase.no/researchproject/)

1 1