The Virtuoso Listener

The Virtuoso Listener

The Virtuoso Listener er et symposium som kombinerer kunstneriske og forskningsbaserte tilnærminger til temaet lyd og lytting. Se mer på deres nettside her.

Vis hele teksten

Utdrag hentet fra thevirtuosolistener.no.

Arrangementer som kombinerer kunst og forskning er sjeldne i norsk sammenheng. NTNU Institutt for musikk har tidligere utforsket dette krysningspunktet i en rekke forskningskonserter, og symposiet The Virtuoso Listener er en naturlig utvidelse av dette formatet.

I samarbeid mellom NTNU Institutt for musikk, Dokkhkuset, Trondheim Sinfonietta og nyMusikk Trondheim presenteres et bredt og tverrfaglig program som tematisk strekker seg fra stillhet, støy og spektralmusikk over korverk og lydproduksjon til helse, natur og dyreliv.

Ved å utnytte en rekke arenaer av høyst ulik karakter som Nidarosdomen, Dokkhuset, Rockheim og Cinemateket, samt byens gater og parker, gis hvert programinnslag sitt eget format og kunstneriske uttrykksform.

Arrangementet knytter sammen aktører fra ulike akademiske og kunstneriske miljø i Trondheim, i møte med internasjonale musikere, komponister og forskere. Ved å engasjere mange aktører på tvers av forskjellige miljøer vil symposiet kunne aktivere nye samarbeidsrelasjoner og bidra til profesjonaliseringen av kultursamarbeidet i Trondheim.

Programmet retter seg mot et bredt spekter av målgrupper i Trondheim, innenfor og utenfor kunst og akademia. Alle arrangementene er åpne for det offentlige publikummet. 

Skjul teksten

Klikk her for å se foredragene og fremførelsene i sin helhet.