Kategorier
Jazz Musikkteknologi

The Virtuoso Listener

The Virtuoso Listener er et symposium som kombinerer kunstneriske og forskningsbaserte tilnærminger til temaet lyd og lytting.