Pianodialoger i Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Pianodialoger i Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Knut Erik Jensen, universitetslektor Institutt for musikk og kulturskolelærer i Trondheim og Selbu

Ideen startet med en erkjennelse av at så å si ingen pianoelever fra Trondheim Kulturskole søker seg videre til høyere utdanning, og ingen fra regionen er kvalifisert til å være med i Det Nasjonale Klavertiltaket gjennom Senter for Talentutvikling. Erfaringene fra Klavertiltaket peker på at pianister ofte blir sittende alene og ikke har møtesteder på like naturlig måte som tilfellet er på stryk og blås, som naturlig spiller i grupper og orkestre. Mitt inntrykk har vært at de ulike institusjonene; kulturskole, musikklinjer og NTNU blir sittende i egne bobler, og at det må være mulig å opprette møtesteder gjennom hele linja av nivåer.

Bakgrunnen er et konsertformat som har en tematikk og som legges fram for et målrettet publikum. I dette tilfellet at gode utøvere, pianostudenter eller profesjonelle lager konserter som er spesielt tilpasset unge, interesserte, lovende pianister – først og fremst på fordypningsprogrammene ved TKK, men også til kulturskoler i distriktet, musikklinjene og pianolærere.

I fjor høst skulle det være et «mestermøte» i regi av Senter for Talentutvikling, der pianisten ble bedt om å holde en intern konsert med denne intensjonen. En sentral del av formidlingen skulle være å fortelle om musikken verbalt og sånn sett tilgjengeliggjøre den ved å sette den i kontekst. Etter et sykdomsforfall falt denne oppgaven på meg. Temaet ble «En introduksjon til Grieg» med elevene fra fordypningsprogrammet Lillelørdag i salen. I tillegg til å forklare stykkene, snakke om Grieg og musikkhistorie, formulert i et språk som var forståelig og spennende for aldersgruppa (12-16), kunne elevene stille spørsmål underveis, og det ble satt av 10 minutter til spørsmål og svar etter konserten. Settingen var intim, der man følte at barrieren mellom utøver og publikum ble redusert. Tanken er at man formidler musikken og forteller om den i begeistring for musikken. Videre at man som pianist på høyt nivå evner å spille den på en slik måte at elevene blir inspirerte – både til å ønske og kunne spille musikken i framtiden, og få lyst til å satse videre på piano.

En ny konsert ble gjort i vår av NTNU-studenter, som på forhånd ble innviet i konseptet. En viktig del av læringsprosessen for dem var å gjøre undersøkelser og reflektere rundt musikken de skulle spille, og finne ut hvordan dette kunne fremføres og fremlegges slik at det traff målgruppa. I tillegg var dette verdifull konserterfaring for dem før eksamen og senere, offentlige konserter. Denne gangen ble også en gruppe pianoelever fra Selbu kulturskole invitert til å komme. Tilbakemeldingene har vært udelt positive og med en god porsjon begeistring. Etter første konsert fortalte lærerne på Lillelørdag at elevene ble veldig inspirerte og snakket om dette. Etter andre konsert kom en mor fra Selbu og fortalte at hennes sønn, som ikke kunne noe om klassisk musikk fra før, ba foreldrene om å sette på Carneval av Schumann (som hadde blitt spilt på konserten) på stereoanlegget i bilen på vei hjem. Og nå satt han på gutterommet hjemme og hørte på klassisk musikk. Dette gir enorm inspirasjon til å videreutvikle prosjektet og invitere flere til å delta, både på formidlersiden og mottakersiden.

Se aktivitet i UniKup prosjektet og flere blogger her https://www.ntnu.no/musikk/unikup