Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Morgendagens kulturdag – på kryss og tvers av skoleslag.

Forfatter: Elisabeth Nygård-PearsonPublisert 22.12.2022 Høsten 2019 startet vi med prosjektet Kulturdag i grunnskolene i Trondheim. Kulturdag er et bærekraftig og utviklende samarbeid mellom kulturskole og grunnskole i Trondheim hvor målet er å styrke kvaliteten i praktisk-estetiske fag i grunnskolen. Intensjonen med kulturdag er at den skal være i tillegg til den undervisningen i kunstfag som […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Kulturdag og imitasjonslæring i musikk

Aktivitet i forskningsgruppa Kulturskole-Grunnskole-Samarbeid (KGS) Forfatter: Bjørn-Terje BandlienPublisert 16.9.2022 Torsdag 08. september møttes 15 deltakere i KGS til gruppas fjerde samling siden oppstarten våren 2022. Det kribler og yrer av faglig aktivitet i gruppa, og endelig kunne vi sammen dykke dypere ned i noen konkrete og pågående delprosjekter knyttet til UniKuPs arbeidspakke 1. I løpet […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Det gode samarbeidet – kulturskole og grunnskole

En nettverkssamling for felles kompetanseheving og profesjonsforståelse Forfatter: Elisabeth Nygård-PearsonPublisert 8.9.2022 Trondheim kulturskole inviterte kulturskole- og grunnskolepedagoger, samt rektorer og avdelingsledere som er involverte i kulturdag til fagdag på Clarion hotel 10. juni 2022. Vi hadde også med oss forskere fra UNIKUP prosjektet som er interesserte i hvordan dette samarbeidet fungerer og hvordan det er […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Fagboka vår er på veg:

INSTRUMENTALOPPLÆRINGEN GJENNOM UTDANNINGSLØPET Av: Wenche Waagen, dosent i musikkdidaktikk, Institutt for musikk En gruppe musikere/musikkpedagoger fra Trondheim kulturskole og Institutt for musikk er i gang med en fagbok som vi anser som en nødvendig beredskap for musikerstudenter og musikkpedagogstudenter i årene framover. Skal musikere få et godt arbeidsliv, må opplæringen ha både arbeidslivsrelevans og fritidsrelevans. […]

Kategorier
Universitetskulturskoleprosjektet

Pianodialoger i Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP)

Knut Erik Jensen, universitetslektor Institutt for musikk og kulturskolelærer i Trondheim og Selbu Ideen startet med en erkjennelse av at så å si ingen pianoelever fra Trondheim Kulturskole søker seg videre til høyere utdanning, og ingen fra regionen er kvalifisert til å være med i Det Nasjonale Klavertiltaket gjennom Senter for Talentutvikling. Erfaringene fra Klavertiltaket […]